Terms and Conditions

Terms and Conditions ข้อบังคับและเงื่อนไขที่ลูกค้าทุกคนควรรู้ ก่อนเข้าใช้บริการที่ ufabetteringm4.com เนื่องจากหากผู้เล่นละเมิดกฎตามข้อบังคับของทางเว็บไซต์แม้เพียงข้อเดียว ท่านอาจถูกระงับยูเซอร์และไม่สามารถเข้าใช้บริการที่เว็บไซต์ของเราได้อีกต่อไป ดังนั้นหากท่านอยากมีอิสระในการเข้าใช้บริการที่เว็บไซต์ของเราอย่างเต็มที่ ท่านควรศึกษาข้อบังคับและเงื่อนไขให้ดีก่อนทำการสมัครสมาชิก หรือเข้าใช้บริการที่เว็บไซต์ของเรา

Terms and conditions

Terms and Conditions ข้อบังคับและเงื่อนไข ในการเข้าใช้บริการที่ ufabetteringm4

  1. ประสบการณ์ผู้ใช้: ผู้ใช้บริการที่เว็บไซต์ ufabetteringm4.com ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี โดยที่การสมัครสมาชิกกับเรา ผู้เข้าใช้บริการทุกคนจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง หากข้อมูลที่ผู้เข้าใช้บริการให้ไม่เป็นความจริง เรามีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการกับผู้ใช้ที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้
  2. ประสบการณ์ผู้ใช้: เว็บไซต์ ufabetteringm4.com จะจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการกับบุคคลอื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ
  3. การใช้งาน: ผู้เข้าใช้บริการต้องทำตามกฎและข้อบังคับที่ทางเว็บไซต์กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการเดิมพัน, การชำระเงิน, การถอนเงิน ผู้เข้าใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนด
  4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ: เว็บไซต์ ufabetteringm4.com จะปฏิเสธความผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ และจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากการใช้บริการของเรา
  5. การยกเลิกสมาชิก: เว็บไซต์ ufabetteringm4.com สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้เข้าใช้บริการ หากคุณละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขที่เว็บไซต์กำหนด
  6. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข: เว็บไซต์ ufabetteringm4.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและเงื่อนไขในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าใช้บริการทราบล่วงหน้า
  7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา: ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏขึ้นบนเว็บไซต์ ufabetteringm4.com เป็นของ ufabetteringm4 แต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถนำไปใช้หรือคัดลอกได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา
  8. ข้อตกลงทางกฎหมาย: ข้อบังคับและเงื่อนไขของทางเว็บไซต์ ufabetteringm4.com จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมาย การขัดแย้งใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจะถูกไต่สวนตามกฎหมาย
  9. การติดต่อ: หากผู้เข้าใช้บริการท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไข สามารถติดต่อเรา ผ่านทาง contact@ufabetteringm4.com ได้ตลอดทุกช่วงเวลา
  10. การละเมิดข้อตกลง: หากผู้เข้าใช้บริการท่านใดละเมิดข้อตกลงนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายสูงสุด
  11. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข: หากลูกค้าเลือกใช้บริการที่ ufabetteringm4.com ถือว่าเป็นการยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้